Yangın Merdiveni

heading

Yangın merdiveni, yapıların dışında yer alan, Z veya dairesel biçimleri olan ve yapının içerisinden normal çıkış merdivenine zıt yönde ikinci çıkış alternatifi sunan, her kattan aşağı inmeye yarayan merdivenlerin genel adıdır.

Yangın merdivenlerinin yapılış amacı, yapının içinde oluşan olası bir yangın durumunda, dışarıda bulunan bir alternatif sayesinde yapıdan tahliyeyi sağlamaktır. Bu sayede olası bir oksijen yetersizliği de, merdiven dışarıda olduğu için yaşanmayacaktır.

Asıl soru şu; yangın merdivenlerinden, yangın esnasında her kattan çıkış sağlanması durumunda veya engeli bulunan, hem de engelli kategorisinde olmayıp ta, sadece biraz yaşlı, hasta veya şişman birinin yapıyı nasıl terk edeceğidir?

Cevap basit; terk edemeyen edemez, kalan sağlar bizimdir değil elbette. Ancak bu soruyu ya şimdiye kadar kimse sormadı, ya da en son Aladağ faciasında olduğu gibi genel olarak kilitli veya yapının en altına kadar inmediği için, başımıza gelene kadar da sorgulama ihtiyacı hissetmedik.

Normal hayatında herhangi bir STK, belediye veya ilgili kuruluşların yangın birimlerinde veya yangın ile ilgili mühendislik faaliyetlerinde bulunmayanların bu tür soruları başlarına gelmediği sürece sormamaları normal, peki işi bu olanlar neden sormuyor, ya da seslerini neden duyuramıyor?

Son yılların önemli tespitlerinden biri olan ve birçok makaleye konu olan öğrenilmiş çaresizlik, hayatın her alanında kendini oldukça net gösteriyor. Mühendislerimiz ve yangınla ilgili çalışmalar yapan firmalarımız ilk etapta doğal olarak uluslararası tedbirler ile ilgileniyor ve onları doğru uygulamalarla yapılarla buluşturuyor. Ama herkes o kadar yoğun ki, yahu bu merdivenden insanlar nasıl inecek konusuyla kimse ilgilenmiyor. Çünkü önemli olan, Dünya’da kabul görmüş olanı, yapı ruhastından geçecek şekilde uygulayabilmek!

Hayır, önemli olan yapı ruhsatından geçmek için uygulamayı doğru yapabilmek değil, önemli olan insanların, son 10 yılda teknolojinin artmasıyla birlikte elektrik kaynaklı yangınların istatistiki olarak %78 gibi korkunç sayılabilecek oranda sürekli artan yangın durumlarında zarar görmeden, ya yapıyı terk edebilmeleri,  ya da daha önemlisi o yangının çıkış sebebini net bir şekilde ortaya koyarak bir daha çıkmaması için önleyici tedbirleri alabilmektir.

Ülkemizde, kaçak akım rölesinin (30mA) veya sahada bilinen ismiyle yangın koruma rölesi (300mA) elektrik yangınlarını engellediği gibi hiçbir bilimsel kaynağa dayanmayan ve bilen bilmeyen herkesin inandığı bir bilgi kirliliği mevcut. Hiçbir şekilde kaçak akım rölesinin elektrik yangınına müdahale ettiği düşünülemez, onun görevi insanların elektrik sistemlerinde çeşitli kontrolsüz temas veya kaçak durumlarında elektriğe çarpılmamalarını sağlamaktır.

O kadar ki, inanmayanların test edip görecekleri üzere, kaçak akım röleleri faz-nötr kısa devresinde bile devreyi kesmez. Birçok kişinin okurken, nasıl kesmez kardeşim diye öfkelendiklerini duyar gibiyim ama suç onların değil diyemeyeceğim, çünkü en azından öğrenilmiş çaresizliklerini bir kenara koyup basit bir kısa devre testiyle açıp açmadığını görebilirlerdi.

Elektrik yangınlarında, Aladağ faciasında da örneği muhtemelen yaşandığı şekilde nötr kopmasına bağlı voltaj yükselmesiyle çıkan yangın oranları hayli yüksek. Kaçak akım röleleri, nötr kopmasında da maalesef açmazlar. Ancak bu eksiği bir elektronik mühendisi olarak bizatihi yaptığımız ek ürünle, kaçak akım rölesinin açmasını sağlayarak, olası yangın riskini engellemeyi başardık.

Madem yangın merdiveni ile ilgili  bir Ar-Ge veya inovasyon yapamıyoruz, en azından yangının çıkmasını engelleyecek tedbirleri, yangından kaçmak için yaptığımız tedbirler kadar gündemimize getirelim. Zaten olması gereken de bu değil midir?

Basit tedbirler bazen hayat kurtarır. Ailemize, işimize, çevremize yapacağımız en güzel yatırım, onları koruyucu tedbirlerdir. karaboğa ile elektrik kaynaklı hasarlardan ve buna bağlı elektrik kontağı yangınlarından korunabilirsiniz.

Hızlı iletişim kurarak, detaylı bilgi için biz sizi arayalım;

 

KARABOĞA MÜHENDİSLİK LTD

SATIŞ       Veli KARABOĞA
TLF            0216 641 50 84
Gsm          0532 711 74 23
Gsm          0532 703 75 09
FAX           0216 641 50 84
E-mail       info@karabogalar.com
E-mail       info@karabogamuhendislik.com
Adres        Hamidiye Mah. Güler. No: B4 Çekmeköy/İSTANBUL
ÜCRETSİZ KEŞİF HİZMETİ İÇİN TALEPTE BULUNABİLİRSİNİZ.

Yangın Merdiveni Yönetmeliğini sayfamızda bulabilirsiniz. Firmamız yangın merdiveni maliyeti konusunda tercih edebileceğiniz bir firmadır.

Yangın Merdiveni Hizmeti

Yangın Merdiveni Hizmeti Yangın merdiveni, başta yangın olmak üzere, diğer birçok olumsuz durumda kritik öneme sahip olan merdivenlerdir. Yangın merdiveni kavramı 1887 yılından itibaren ortaya çıkmıştır. Çıktığı ilk dönemde, güvenlik zafiyeti nedeniyle ilgi görmeyen yangın merdivenleri, teknolojik gelişmelerle birlikte daha fazla kullanılmaya başlanmıştır. Yangından korunma konusunda “yangın merdiveni hizmeti” veren birçok önemli firma bulunmaktadır. Bu firmaların sayısında hemen her dönem artış yaşanmaktadır. İnşaat sektörünün gelişmesi ve yDEVAMI

GALVANİZLİ YANGIN MERDİVENİ

GALVANİZLİ YANGIN MERDİVENİYangın merdivenlerinin hayatımızdaki yeri oldukça büyüktür. Yangın esnasında binanın erken tahliyesi için oldukça önemli ve güvenli olan yangın merdivenleri belediyelerin yangın merdiveni yasası sayesinde binalarda zorunlu bir hale gelmiştir. Bu yasa sayesinde günümüzde birçok binada yangın merdiveni bulunmakta ve kişilerin can güvenliği artmaktadır.Bireylerin can güvenliğinin sağlanmasında oldukça büyük rolü olan bu merdivenlerin üretimi aynı zamanda denetim altındadır. Yangın merdiveni imalatısırasında çok DEVAMI

Felaketlerde Yangın Merdiveni Kullanalım

Felaketlerde Yangın Merdiveni KullanalımTürkiye sınırları içerisinde ve tüm dünyada çok sayıda felaket meydana gelmektedir. Bu felaketlerin bir kısmı kendiliğinden, diğer kısmı ise insanların neden olduğu faktörlerden gelmektedir. Hatalı, ihmalkar davranılması neticesinde oluşan felaketlerden alınacak hasarları azaltan yapılar yangın merdivenleridir. Bu yapıları kullanan binalarda felaket meydana gelse dahi insan ölümleri az sayıda gerçekleşmekte veya bazen ise kimse ölmemektedir. Daha büyük felaketlerin önlenmesinde yangın merdiveni kullanmanın önemi hakkında detaylı bilgileri yDEVAMI

Zeytinburnu'de Yangın Merdiveni

Zeytinburnu'de Yangın MerdiveniİSTANBUL BÜYÜK ŞEHİR BELEDİYESİ YANGIN MERDİVENİ YÖNETMELİĞİ YANGIN MERDİVENİ ÜZELİKLERİ Yangın Merdivenleri “Z Tipi (Çift kollu) ve “dairesel” merdiven olarak 2 gruba ayrılır. Yangın vd. doğal afetler dışında terör saldırısı gibi binaların hızla boşaltılması gerekilen durumlarda da kullanılan yangın merdiveni insan hayatıiçin büyük önem arzetmektedir. Temmuz 2002 tarihli “Binaların Yangından korunması Hakkında Yönetmelik” ile binalarda bulunması gereken yangın merdiveni tipleri ve bunlara ilişkin ölç&DEVAMI

Şişli'de Yangın Merdiveni

Şişli'de Yangın MerdiveniİSTANBUL BÜYÜK ŞEHİR BELEDİYESİ YANGIN MERDİVENİ YÖNETMELİĞİ YANGIN MERDİVENİ ÜZELİKLERİ Yangın Merdivenleri “Z Tipi (Çift kollu) ve “dairesel” merdiven olarak 2 gruba ayrılır. Yangın vd. doğal afetler dışında terör saldırısı gibi binaların hızla boşaltılması gerekilen durumlarda da kullanılan yangın merdiveni insan hayatıiçin büyük önem arzetmektedir. Temmuz 2002 tarihli “Binaların Yangından korunması Hakkında Yönetmelik” ile binalarda bulunması gereken yangın merdiveni tipleri ve bunlara ilişkin ölç&DEVAMI

Sultangazi'de Yangın Merdiveni

Sultangazi'de Yangın MerdiveniİSTANBUL BÜYÜK ŞEHİR BELEDİYESİ YANGIN MERDİVENİ YÖNETMELİĞİ YANGIN MERDİVENİ ÜZELİKLERİ Yangın Merdivenleri “Z Tipi (Çift kollu) ve “dairesel” merdiven olarak 2 gruba ayrılır. Yangın vd. doğal afetler dışında terör saldırısı gibi binaların hızla boşaltılması gerekilen durumlarda da kullanılan yangın merdiveni insan hayatıiçin büyük önem arzetmektedir. Temmuz 2002 tarihli “Binaların Yangından korunması Hakkında Yönetmelik” ile binalarda bulunması gereken yangın merdiveni tipleri ve bunlara ilişkin ölç&DEVAMI

Sarıyer'de Yangın Merdiveni

Sarıyer'de Yangın MerdiveniİSTANBUL BÜYÜK ŞEHİR BELEDİYESİ YANGIN MERDİVENİ YÖNETMELİĞİ YANGIN MERDİVENİ ÜZELİKLERİ Yangın Merdivenleri “Z Tipi (Çift kollu) ve “dairesel” merdiven olarak 2 gruba ayrılır. Yangın vd. doğal afetler dışında terör saldırısı gibi binaların hızla boşaltılması gerekilen durumlarda da kullanılan yangın merdiveni insan hayatıiçin büyük önem arzetmektedir. Temmuz 2002 tarihli “Binaların Yangından korunması Hakkında Yönetmelik” ile binalarda bulunması gereken yangın merdiveni tipleri ve bunlara ilişkin ölç&DEVAMI

Küçükçekmece'de Yangın Merdiveni

Küçükçekmece'de Yangın MerdiveniİSTANBUL BÜYÜK ŞEHİR BELEDİYESİ YANGIN MERDİVENİ YÖNETMELİĞİ YANGIN MERDİVENİ ÜZELİKLERİ Yangın Merdivenleri “Z Tipi (Çift kollu) ve “dairesel” merdiven olarak 2 gruba ayrılır. Yangın vd. doğal afetler dışında terör saldırısı gibi binaların hızla boşaltılması gerekilen durumlarda da kullanılan yangın merdiveni insan hayatıiçin büyük önem arzetmektedir. Temmuz 2002 tarihli “Binaların Yangından korunması Hakkında Yönetmelik” ile binalarda bulunması gereken yangın merdiveni tipleri ve bunlara ilişkin ölç&DEVAMI

Kâğıthane'de Yangın Merdiveni

Kâğıthane'de Yangın MerdiveniİSTANBUL BÜYÜK ŞEHİR BELEDİYESİ YANGIN MERDİVENİ YÖNETMELİĞİ YANGIN MERDİVENİ ÜZELİKLERİ Yangın Merdivenleri “Z Tipi (Çift kollu) ve “dairesel” merdiven olarak 2 gruba ayrılır. Yangın vd. doğal afetler dışında terör saldırısı gibi binaların hızla boşaltılması gerekilen durumlarda da kullanılan yangın merdiveni insan hayatıiçin büyük önem arzetmektedir. Temmuz 2002 tarihli “Binaların Yangından korunması Hakkında Yönetmelik” ile binalarda bulunması gereken yangın merdiveni tipleri ve bunlara ilişkin ölç&DEVAMI

Güngören'de Yangın Merdiveni

Güngören'de Yangın MerdiveniİSTANBUL BÜYÜK ŞEHİR BELEDİYESİ YANGIN MERDİVENİ YÖNETMELİĞİ YANGIN MERDİVENİ ÜZELİKLERİ Yangın Merdivenleri “Z Tipi (Çift kollu) ve “dairesel” merdiven olarak 2 gruba ayrılır. Yangın vd. doğal afetler dışında terör saldırısı gibi binaların hızla boşaltılması gerekilen durumlarda da kullanılan yangın merdiveni insan hayatıiçin büyük önem arzetmektedir. Temmuz 2002 tarihli “Binaların Yangından korunması Hakkında Yönetmelik” ile binalarda bulunması gereken yangın merdiveni tipleri ve bunlara ilişkin ölç&DEVAMI